Erhvervsevnetab

I forbindelse med at man har fået et piskesmæld, vil det i nogen tilfælde være det rigtige for en at søge den form for erstatning, som hedder erhvervsevnetab. Når man er blevet ramt af piskesmæld i forbindelse med en trafikulykke eller lignende, så er det helt sikkert med at sørge for at få undersøgt, hvilken type af erstatning, der vil være den rette at søge.

Hvornår kan man få erstatning ved erhvervsevnetab?

Hvis du skal have en erstatning i forbindelse med et piskesmæld, så er det ikke altid, at det vil være muligt for dig at få det, som hedder erhvervsevnetab. For at du vil kunne få det, så skal det nemlig være sådan, at din evne til at arbejde og dermed skabe dig en indtægt skal være forværret med minimum 15%.

I praksis vil dette altså betyde, at hvis du eksempelvis ikke længere kan holde til at arbejde lige så meget, og du eksempelvis bliver nødsaget til at skære ned på dit arbejde, som gør, at du tjener 10% mindre end før, vil du altså ikke have ret til at modtage erhvervsevnetab. Du bliver som minimum nødt til at have et procentvis tab på 15% eller derover, for at du vil have ret til dette.

Hvor mange penge kan jeg få i erstatning?erhvervsevnetab og advokat hjælp

Det er langt fra alle mennesker, der vil have muligheden for at få lige mange penge i erstatning. Når man skal søge om at få penge i erhvervsevnetab, så vil der først og fremmest være en række forskellige kriterier, der skal være opfyldt. Når der i forbindelse med et trafikuheld har været personer involveret, som har få en piskesmældsskade, så er det meget forskelligt, hvor alvorlig skaden måtte være. Visse folk vil uden tvivl være ramt hårdere end andre, og når du skal søge om at få erstatning, så er det helt klart alvorligheden af de pågældende skade, der vil være den altoverskyggende faktor for, hvor meget eller lidt du vil have mulighed for at få.

Beløbet du kan få vil blive fastsat ud fra, hvor stor en del af din evne til at arbejde og dermed have en indtægt, der vil være bortfaldet. Hvis du eksempelvis har mistet 10% af din evne til at have en indtægt på arbejdsmarkedet, så vil du ikke have mulighed for at få det, som man kalder for erhvervsevnetab.

Der er nemlig lavet en grænse for, hvornår man kan få denne erstatning, og den ligger på 15%. Hvis du er i en situation, hvor du fremadrettet vil være mærket så meget af den hændelse, som du har været udsat for, så du på dit arbejde vil have mistet 15% eller derover af de evner, som du tidligere havde til at arbejde på arbejdsmarkedet, vil der forelægge mulighed for at få en god erstatning.
Forskel på erstatningstyperne ved piskesmældsskader
Hvis det helt konkret er en piskesmældsskade, som du har fået, så er det i høj grad godt, hvis du sørger for at få undersøgt hvilke forskellige former for erstatning, der kan søges.

Der er nemlig i et sådant tilfælde to forskellige overordnede former for erstatning, man som privatperson kan søge. Den først form for erstatning du vil kunne søge er det, som hedder tabt arbejdsfortjeneste. Dog er det sådan, at dette er noget, som vil blive givet til de personer, som kun døjer med smerter i en kortere periode. Dette vil sige, at hvis du oplever nogle smerter fra hændelsen med piskesmældet, og du har dokumentationen omkring dette på plads, vil du have mulighed for at få erstatning for det, som kaldes tabt arbejdsfortjeneste.

Dog er det ikke denne form for erstatning, som man plejer at give til de folk, som på lang sigt i mange år frem vil døje med at arbejde. Her er det nemlig erhvervsevnetab, som man får erstatning for.

At kunne skelne imellem de to meget forskellige erstatningstyper er derfor vigtigt, for man skal ikke tvivle på, at der godt kan være særdeles varierende satser for, hvor mange penge man vil kunne få.

Derfor er en snak med en af de advokater, som holder til i nærheden af netop dig helt sikkert også værd at få snakket sammen med, da der hos dem vil være meget stor hjælp at hente.
Snak med en advokat inden du søger om erhvervsevnetab
Inden du går ud for at søge om at få en erstatning for erhvervsevnetab, er det helt sikkert meget vigtigt, at du får dig en dialog med en af de advokater, der arbejder med erstatningssager som en af de primære områder.

Der findes et hav af super dygtige og ikke mindst særdeles erfarne advokater, som har et meget stort kendskab til erstatningssager, og det kan utvivlsomt være en fremragende idé at få drøftet netop din situation med en advokat, så du derved kan være sikker på, at du kan få det, som du har ret til. Det at søge erstatning kan ofte være noget, der kan være meget fornuftigt at få hjælp til, eftersom man godt kan regne med, at der kan være mange juridiske aspekter i en erstatningssag.

Hos arbejdsskadesstyrelsen kan du læse mere om erhvervsevnetab og satser

Du kan få erstatning for erhvervsevnetab for mange andre ting end lige netop et piskesmæld f.eks. er det også en mulighed ved patientskade og fejloperationer. Det kan du læse meget mere om på informationssiden og Patientskadeerstatning