Méngrad

Ved hændelsen hvor man har fået sig et piskesmæld, kan det være utrolig forskelligt, hvor alvorlig en skade folk måtte have påført sig. Visse folk kommer mere alvorligt til skade end andre, og når man skal sætte ord på alvorligheden af et piskesmæld, så plejer man sædvanligvis at angive en méngrad hos den enkelte patient.

Hvordan fastsættes mengraden hos en patient?

Når der skal fastsættes hvor alvorlig en skade er, så vil det foregå ved, at der er en læge, som laver en helhedsvurdering af, hvordan den pågældende patient har det efter, at hændelsen har fundet sted. Den lægelige vurdering tager blandt andet udgangspunkt i, om du har fået nogle alvorlige helbredsmæssige konsekvenser efter, at hændelsen har fundet sted. Når lægen skal fastsætte dette, så vil der blive taget udgangspunkt i den tabel, som er blevet udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen.

Det er tit sådan, at de folk som bliver ramt af denne type af skade ofte oplever, at mengraden vil lægge på omkring 5 til 15 procent. Dog har det historisk set vist sig, at det i praksis oftest ligger et sted imellem 5 – 10%. Der blev i 2012 offentliggjort en statistik fra Arbejdsskadestyrelsen, som viste, at der var en gennemsnitlig méngrad, der lå på omkring 9%.

Hvor mange penge kan jeg få i erstatning?Méngrad advokat hjælp

Det er sådan, at alvorligheden af ulykken mere eller mindre vil være det, som er det afgørende for, hvor mange penge du vil kunne få i erstatning. Der er blevet fastsat et specifikt beløb, som man kan få pr. méngrad, som man måtte have fået under ulykken. I 2014 er teksten på et beløb, som hedder 8175 kroner. Hvis man skal et meget håndgribeligt eksempel, så vil det sige, at hvis du har 9%, så vil dette betyde, at du vil få 9 x 8175 kroner – altså 73.535 kroner i erstatning.

Derfor er det også meget forskelligt, hvor meget folk får som følge af den ulykke, som de har været involveret i, for der er nogle mennesker, der får sig en væsentligt højere erstatning end andre.

Se eventuelt videoen: Piskesmæld mèngrad her

Man kan klage over afgørelsen

Det er lægen, som skal fastsætte den procent, som han eller hun mener, at du måtte have af mén. Hvis det viser sig, at du efter afgørelsen er meget uenig i den lægelige vurdering, så vil du have muligheden for at afgive en klage i håb om, at du derefter kan få foretaget en revurdering, og at du derved forhåbentlig kan få en anden afgørelse, der vil give dig en højere erstatning.

Hvis du beslutter dig for at klage i forbindelse med den afgørelse, der har fundet sted, så er en af de vigtigste ting helt sikkert, at du inden da vælger at snakke sagen meget grundigt igennem med en advokat.

Hvis man får drøftet situationen med en af de erfarne advokater, som du vil kunne finde rundt omkring i landet, så vil du kunne få en god og ikke mindst professionel vurdering fra en erfaren person, der kan fortælle dig omkring mulighederne for at klage. Advokaten er ligeledes et rigtig godt kort at have på hånden, så du undgår at overse nogle af de mange juridiske ting, som der jo utvivlsomt er i erstatningssager.

Få en advokat til at hjælpe dig når erstatning skal søges

Folk der gerne vil sikre sig en god erstatning skal selvfølgelig have fat i en god advokat, der kan være behjælpelig med at sikre, at dine rettigheder opretholdes. Det er sådan, at man kan søge flere typer af erstatning, og det kan være rigtig godt, at man altid får fat i en professionel person, der besidder masser af erfaring på området indenfor erstatningssager, for det vil helt sikkert være en af de ting, der kan være med til at sætte dig i en væsentligt bedre situation, og det kan helt sikkert også være klogt, når du skal afgive en klage.

Hvis du fx beslutter dig for, at du er så utilfreds med den lægelige afgørelse, at du vil skrive en klage, så er det vigtigt, at du har de rette argumenter i orden, og det er lige nøjagtigt her, at advokaten kommer ind i billedet. Når man skal argumentere for, at der skal foretages en revurdering af den tidligere bedømmelse af en méngrad, er det mere end vigtigt, at man som patient har et ordentlig grundlag for at mene, at ens sag skal tages op til en revurdering.

Hvis man skal igennem med sin klage, så er det derfor klogt, at en advokat kommer med ind over din sag.

I en del tilfælde vil det være muligt for dig at få taget sagen op til en revurdering, og det kan ofte gøre sådan, at du kan få en højere erstatning. Derfor kan man anse det at få hjælp fra en advokat som en form for investering, der naturligvis sagtens vil kunne tjene sig selv hjem, da advokatens hjælp kan være med til at hæve din erstatning mærkbart.

Beregn Méngrad på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside her