Tabt arbejdsfortjeneste

Såfremt du måtte være kommet til skade i en så slem grad, at du ikke har været arbejdsdygtig i en periode, vil du have mulighed for at modtage tabt arbejdsfortjeneste.

Når du eksempelvis har været udsat for at få et piskesmæld, og du i den forbindelse har pådraget dig en skade, som er så alvorlig, at du ikke har haft mulighed for at være i arbejde i en længere periode, vil du have mulighed for at få penge i erstatning.

Hvor meget vil jeg have mulighed for at få i tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med et piskesmæld?

Flere ting skal du regne med kan påvirke beløbet størrelse, og de folk som får udbetalt en erstatning som følge af et piskesmæld får meget varierende beløb alt efter den enkeltes situation. Nogle folk vil få udbetalt et markant højere beløb end andre, og det kan skyldes, at méngraden i nogle tilfælde kan være væsentligt højere end i andre tilfælde, og det vil derfor ofte komme til at svinge rigtig meget.Tabt arbejdsfortjeneste

Dog er det sådan, at man går ind og ser konkret på, hvor slem en skade der vil være tale om, og udover det eksakte beløb vil blive fastsat ud fra den enkeltes méngrad, vil der samtidig også blive kigget på den mistede årlige indtægt. Disse to ting vil være det, som kommer til at danne grundlag for erstatningens størrelse.

Dog skal det også nævnes, at nogle af de personer der rammes af et piskesmæld ansøger om en anden form for erstatning end andre. Er der tale om en mild form for piskesmæld, hvor man blot vil være ramt af smerterne i en kortere periode, vil man skulle ansøge om det, der hedder tabt arbejdsfortjeneste. Er det i en længere periode, og er der tale om et meget slemt tilfælde af piskesmæld, vil det være en anden snak. I så fald vil du nemlig skulle ansøge om erstatning i det, der kaldes for tabt erhvervsevne. Det er noget, som kan giver til de folk, der ikke fremadrettet vil have de samme evner som tidligere.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge at ansøge om, er det derfor klogt at få snakket sammen med en advokat.

Tag en snak med en advokat når du skal ansøge om tabt arbejdsfortjeneste

Hvis det forholder sig sådan, at du skal søge tabt arbejdsfortjeneste eller tabt erhvervsevne, er det altid godt at drøfte din sag med en professionel, der har et meget stort kendskab til det at søge erstatning. Når sagen drøftes med en advokat kan vedkommende gøre sit yderste for at sikre, at du vil få så meget som muligt i erstatning i forbindelse med de smerter, som du måtte have pådraget dig under hændelsen.

De mange juridiske forhold der er indenfor det at søge erstatning kan være meget svært, og derfor er det utvivlsomt også en rigtig god ting, at man kan få hjælp fra en advokat, der kan være med til at sikre, at man kommer til at stå i en absolut bedste situation, hvor man kan få udbetalt mest muligt i erstatning.

Regler i forbindelse med tabt erhvervsevne

Det er meget vigtigt, at man sørger for at skelne imellem tabt erhvervsevne og tabt arbejdsevne, for det er helt bestemt ikke det samme. Der er en meget væsentlig forskel på netop disse to ting, og der kan være en enorm forskel på beløbets størrelse, når du skal søge om erstatning.

Hvis du får reduceret din evne til at tjene penge på dit arbejde med 15% eller derover, vil du få mulighed for at få det, som kaldes tabt erhvervsevne. Grundlaget for beløbet størrelse dannes ligesom ved tabt arbejdsfortjeneste også ud fra, hvor slem den skade du har pådraget måtte være, og det vil derfor være svingende beløb fra person til person.
Særlige regler gør sig gældende for børn og unge under 15 år omkring tabt erhvervsevne
Såfremt man er under 15 år, vil der være nogle helt særlige regler, som gør sig gældende i forhold til tabt erhvervsevne. Her forholder det sådan nemlig sådan, at det beløb man vil kunne få i erstatning vil være baseret på, hvor slem en skade der måtte være tale om. Her går man ind og specifikt udpeger hvilken méngrad, som personen måtte have. Udover méngraden vil have en væsentlig indflydelse på beløbets størrelse, vil erstatningen også basere sig på en årsløn, som er fastsat i erstatningsansvarsloven, der vil blive reguleret en gang hvert år.

Såfremt man gerne vil have yderligere information omkring muligheden for at få udbetalt tabt erhvervsevne som en person på under 15 år, kan det uden tvivl anbefales, at man får drøftet denne sag med en advokat. Advokaten kan stå dig bi i forbindelse med, at der skal søges om erstatning, og vedkommende vil kunne hjælpe dig med at sikre, at du vil få det beløb, som du har krav på at modtage i henhold til erstatningslovgivningen.

Video om tabt arbejdsfortjeneste